พลังแห่งความคิด(Mind Power)

“ถ้าคุณคิดว่าทำไม่ได้ก็ถูกของคุณ เพราะคุณคิดเข้าเกียร์ว่างถอยหลังคุณไม่ได้ทำ  ถ้าคุณคิดว่าทำได้ก็ถูกของคุณเพราะคุณคิดเข้าเกียร์เดินหน้าคุณได้ทำ

คุณจะทำได้”  เฮนรี่ ฟอร์ด

“เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดของตัวเอง โลกทั้งใบจะเปลี่ยนไปด้วยเสมอ”  สุภาษิตเกาหลี

“มนุษย์เป็นไปตามคิด”  พระพุทธเจ้า

วิธีการเดียวที่ต้องเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่ภายนอกอย่างถาวรคือการเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่ภายในของคุณ  ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลไม้ คุณต้องเป็นเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่รากไม้  ความผิดที่ใหญ่หลวงที่สุดของมนุษย์ก็คือการหวังที่จะมีชีวิตใหม่ด้วยความคิดและพฤติกรรมเดิมๆ  ชีวิตเป็นเสมือนกระจกสะท้อนความคิดและความเชื่อของคุณ  เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตของคุณ หากมีศรัทธาที่จะเคลื่อนย้ายภูเขาได้มันก็คือศรัทธาในพลังของความคิดของคุณเอง ความคิดของคุณก็คือชีวประวัติของตัวคุณเอง คุณอยู่กับวันนี้ซึ่งเป็นที่ที่ความคิดของเมื่อวานนี้นำพาคุณมาและคุณจะอยู่กับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นที่ที่ความคิดของวันนี้นำพาคุณไป

คุณเป็นสิ่งที่คุณคิด ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์ ความเจ็บปวด ปัญหาความรัก ความคิดของคุณสามารถขับเคลื่อนคุณไปสู่ความสำเร็จ หากคุณต้องการจะเปลี่ยนชีวิตของคุณสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือเปลี่ยนความคิดของคุณ จิตใจควบคุมความคิด ความคิดควบคุมความรู้สึก(อารมณ์) และการกระทำของเรา  จิตใจสามารถขับเคลื่อนให้เราลงมือทำสิ่งที่สวยงามหรือควบคุมความรู้สึกของเรา  คำถามสำคัญก็คือ คุณควบคุมจิตใจของคุณหรือปล่อยให้จิตใจควบคุมคุณ “ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจเป็นผู้สร้างสรรค์ ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ” คนเราเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้โดยการเปลี่ยนความคิด ความเชื่อและทัศนคติ

จิตใจสามารถขับเคลื่อนให้เราลงมือทำสิ่งที่สวยงามหรือควบคุมความรู้สึกของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมจิตใจของเราไม่ใช่ปล่อยให้จิตใจควบคุมเรา

คุณเป็นสิ่งที่คุณคิดนั่นคือความคิดของคุณเป็นตัวกำหนดว่าคุณรู้สึกอย่างไร กดเปลี่ยนสวิตช์จิตใจคือการเปลี่ยนกรอบความคิด โดยการมองโลกในแง่ดีคุณภาพของชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างมาก ความคิดของคุณมีผลต่อความรู้สึกหรืออารมณ์ของคุณ ความคิดที่ดีจะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น จงระวังคำที่คุณใช้อยู่ตลอดเวลาทั้งการพูดและการคิด คุณต้องเปลี่ยนจิตใจของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมาย  การควบคุมจิตใจของเรา  เรา เปลี่ยนความคิดของเรา เราเปลี่ยนความรู้สึกของเรา เราเปลี่ยนการกระทำของเรา สิ่งนี้เปลี่ยนชีวิตของเรา จงท้าทายวิธีการคิดของคุณ(ควบคุมจิตใจ)  จิตใจเปลี่ยน  ความคิดความเชื่อทัศนคติเปลี่ยน  ความรู้สึก(อารมณ์)เปลี่ยน  พฤติกรรมเปลี่ยน ผลลัพธ์เปลี่ยน

สูตรการควบคุมจิตใจ( Mind Control) ของผลลัพธ์ คือ ความคิด – ผลิต – ความรู้สึก/อารมณ์ – พฤติกรรม = ผลลัพธ์

ควบคุมสมอง(จิตใจ)ให้ทำงานอย่างมีเป้าหมาย  การควบคุมสมองจะทำให้คุณสามารถเป็นคนใหม่ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงแต่คุณเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ

และการกระทำ คุณก็จะเปลี่ยนทุกอย่างได้  สมองไม่ได้ทำอะไรด้วยตนเอง แต่ทำไปตามข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปให้ทางประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยผ่านการ กลั่นกรอง ประเมินค่า และตัดสินใจโดยประสาทชนิดที่หกคือจิตใจ  “จิตใจที่ยิ่งใหญ่กล่าวถึงแนวคิด  จิตใจที่ธรรมดากล่าวถึงเหตุการณ์ จิตใจที่คับแคบนินทาผู้คน” พลเรือเอก ริคโอเวอร์  ผู้ชนะคว้าทุกอย่าง ถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้จินตนาการนำทางเราเอง มันสามารถขับเคลื่อนเราไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต “จงอย่าใช้ชีวิตราวกับว่าจะอยู่อีกหนึ่งพันปี ชะตากรรมอยู่แค่เอื้อม จงดำรงชีวิตอย่างงดงามในขณะที่ชีวิตและอำนาจในการกำหนดชะตากรรมยังเป็นของท่านอยู่” “สิ่งที่เราสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์มากที่สุดในชีวิตของเราคือชีวิตของเราเอง” 

ความสำเร็จของเราอยู่ในมือของเราเอง คิดถูกศรัทธาในตัวเอง ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ความสำเร็จในชีวิต สิ่งสำคัญที่สุดนั้นจะต้องเริ่มต้นจากความเชื่อ ความคิดที่ถูกต้องก่อนเพราะทัศนคติและความคิดจะเป็นต้นกำเนิดของการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมนุษย์ “เมื่อทัศนคติต่างกัน ทำให้ความคิดของเราต่างกัน เมื่อความคิดต่างกัน ทำให้พฤติกรรมของเราต่างกัน เมื่อพฤติกรรมต่างกันทำให้การกระทำของเราต่างกัน เมื่อการกระทำต่างกันทำให้ผลลัพธ์ในชีวิตของเราต่างกัน”

“มีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทราย  คนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่า

เม็ดทรายแกร่งก็เพราะผ่านกาลเวลา  คนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทน

ถ้ามือเราแบวางอยู่อย่างนี้  โลกจะหยุดในทุกที่แลทุกหน

แต่ถ้ามือเรากำหมัดในบัดดล  โลกจะหมุนเริ่มต้นตามมือเรา”

บรรณานุกรม

ดร.วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์.(2556).ภาษา สมอง มหัศจรรย์ เทคโนโลยีสร้างความสำเร็จชั่วข้ามคืน(พิมพ์ครั้งที่8).กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์บานานา สวีท

James Borg (2010). Mind Power พลังแห่งความคิด.บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย จำกัด.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s