กรอบความคิดของผู้ชนะ( Retire Young Retire Rich = เกษียณเร็ว เกษียณรวย)

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร มิใช่อยู่ในยุคอุตสาหกรรม ทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนี้คือข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในหัวของเรา แต่เราต้องปรับปรุงตัวเองและติดตามข่าวสารที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วให้ทันเวลาไม่ให้ล้าหลังเพราะข้อมูลในหัวเป็นข้อมูลในยุคอดีต อย่ายึดติดกับคำตอบที่เคยถูกต้องในอดีตแต่ไม่ถูกต้องในปัจจุบัน มันถึงเวลาแล้วที่เราควรสร้างวัฒนธรรมให้เราเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นเองและเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และแข็งแกร่งในด้านการเงิน การทำอะไรเหมือนเดิมทุกวันตลอดชีวิต เป็นการหยุดการพัฒนาทางจิตใจและอารมณ์ โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น เราจึงควรเติบโตให้ทันกับโลก

“ในเศรษฐกิจยุคเก่า เนื้อหาความรู้คือหัวใจ แต่ในเศรษฐกิจยุคใหม่ กรอบความคิดคือหัวใจ” ระบบโรงเรียนในปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาความรู้ที่ดีกว่าแก่เด็กมากกว่ากรอบความคิด ความเป็นจริงของโลกใบนี้เปลี่ยนไปแล้ว “เงินเป็นเรื่องของความคิด ถ้าต้องการรวยเร็วๆ เราต้องมีใจที่เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ๆ เราต้องเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของเรา” “ในเศรษฐกิจยุคใหม่ กรอบความคิดคือหัวใจ” ถ้าเราต้องการเดินหน้าต่อไปและเกษียญเร็วเกษียณรวยเราต้องมีแผนที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างความฝันกับความจริง

“มีเงินอยู่มากมายในโลกนี้ ถ้าเราอยากรวย อันดับแรกเราต้องขยายความเป็นจริงของเรา(กรอบความคิด)ออกไปก่อนเพื่อที่จะเอาเงินที่มีอยู่มากมายมาเป็นของเราได้” “การสอนให้คนใช้ชีวิตไปกับการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้จากการทำงาน ก็เท่ากับการสอนให้เขากลายเป็นทาสที่มีค่าตัวสูงไปตลอดชีวิต” “คนที่ชอบถากถางจะไม่มีวันมีอะไรใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาในชีวิตอีก ส่วนคนโง่ก็ไม่สามารถที่จะขับไล่ความเพ้อฝันลมๆแล้งๆไปจากใจ หากเราต้องการมั่งคั่งร่ำรวย เราต้องมีจิตใจที่เปิดกว้าง มีความเป็นจริงที่ยืดหยุ่น และมีทักษะที่จะแปลงความคิดใหม่ให้เป็นความจริงและทำเงินได้”

“คำศัพท์ที่สำคัญที่สุดในโลกของการเงินก็คือกระแสเงินสด ส่วนคำศัพท์ที่สำคัญอันดับสองก็คือพลังทวี”” พลังทวีทางการเงินก็คือหนทางที่ทำให้คนรวยรวยได้เร็วกว่า” พลังทวีมีความหมายอย่างกว้างๆว่า ความสามารถที่จะลงมือทำเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลมากพลังทวีสองรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งก็คือ เงินของคนอื่นและเวลาของคนอื่น “คนที่ไม่ใช้พลังทวีทำงาน(เครื่องมือที่มีพลังทวี เช่นธุรกิจเครือข่าย) ก็คือคนที่ทำงานเพื่อคนที่ใช้พลังทวี” อำนาจของเครือข่าย กฏของเม็ทคาลเฟ่(Metcalfe’s law)กล่าวว่า อำนาจทางเศรษฐกิจของธุรกิจหนึ่งจะเท่ากับจำนวนของเครือข่ายยกกำลังสอง ” “เครือข่าย คือผู้คน ธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ที่คุณจะเอื้อเฟื้อให้แก่กันได้ เพราะคุณช่วยเหลือพวกเขา และพวกเขาช่วยเหลือคุณ เครือข่ายนั้นเป็นรูปแบบที่เต็มไปด้วยอำนาจของพลังทวี ถ้าคุณอยากรวยก็ให้สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงเครือข่ายของคุณกับคนอื่นด้วย ” ถ้าคุณเข้าใจถึงอำนาจของเครือข่ายและความสำคัญของอัตราส่วนพลังทวี คุณก็สามารถจะมีความมั่งคั่งขึ้นมาได้ในระยะเวลาอันสั้น และด้วยเงินลงทุนเพียงน้อยนิด ยิ่งคุณมีเครือข่ายกว้างเท่าไร ก็ยิ่งทำให้อำนาจทางเศรษฐกิจมากขึ้นเท่านั้น ” มนุษย์มีความได้เปรียบเหนือสัตว์ทั้งหลายด้วยการสร้างเครื่องมือที่มีพลังทวี ซึ่งก็เหมือนกับกรณีของมนุษย์ด้วยกันเอง คนที่ใช้พลังทวีจะมีอำนาจเหนือกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ พลังทวีก็คือ การจ้างคนอื่นๆมาทำงานเพื่อให้เราสามารถสร้างทรัพย์สินได้รวดเร็วกว่า ใหญ่กว่า และมีมูลค่ามากกว่า

พลังทวี(Leverage) อาจเป็นตัวบ่งชี้ที่แบ่งคนรวยกับคนไม่รวยออกจากกัน พลังทวี 3 แบบ 1. พลังทวีแห่งใจของคุณเอง เป็นพลังที่จะทำให้คุณเป็นคนรวยหรือคนจนก็ได้ เรียนรู้ที่จะใช้พลังทวีจากสมองของคุณทำให้คุณรวย “มาตั้งเป้าหมายสู่อิสรภาพทางการเงินกัน” นี่เป็นเวลาที่เราต้องเลือกว่าจะเดินหน้าหรือจะก้าวถอยหลัง “คนทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นคนรวยได้” “ความเป็นจริงแห่งชีวิตของเราเป็นผลจากความคิดของเรานั่นเอง” “จงเต็มใจที่จะคิดนอกกรอบ” “จิตใจเป็นพลังทวีที่ทรงพลังที่สุดของเรา ส่วนใหญ่ไม่ว่าเราคิดอะไรก็ตาม สิ่งนั้นจะกลายเป็นความจริงในชีวิตของเรา” “จงให้แล้วคุณจะได้รับ” “เริ่มเล็กๆแต่ฝันใหญ่ๆ” 2.พลังทวีแห่ง แผนการ “การลงทุนเป็นเรื่องของการวางแผน” คนส่วนใหญ่มีแผนที่จะเป็นคนจน “ฉันวางแผนที่ทำงานหนักทั้งชีวิตและเมื่อฉันเกษียณ รายได้ของฉันจะลดลงเรื่อยๆ” “คุณกำลังทำงานหนักเพื่อรายได้ประเภทไหน” “วิสัยทัศน์(Vision) คือสิ่งที่คุณเห็นด้วยจิตใจของคุณ” 3.พลังทวีแห่งการกระทำ “การสร้างความร่ำรวยต้องเริ่มต้นที่จิตใจ คำพูด ธุรกิจ แล้วก็แผน หลังจากเรามีสิ่งเหล่านี้ ขั้นตอนของการลงมือทำก็เป็นเรื่องง่าย “เพียงแค่ลงมือทำ” “คำพูดนั้นด้อยราคา การกระทำเท่านั้นมีความหมายที่แท้จริง เวลาดูคน หัดมองในสิ่งที่เขาทำให้มากกว่าฟังในสิ่งที่เขาพูด” “อย่าดีแต่พูด”

“พลังทวี คือความสามารถที่จะทำงานมากและมากยิ่งขึ้น ด้วยแรงที่น้อยและน้อยลง” ความคิดที่ว่า มากและมากยิ่งขึ้น ด้วยความพยายามที่น้อยและยิ่งน้อยลง เป็นประเด็นที่สำคัญมาก “ความแตกต่างระหว่างคนรวย คนจน และคนชั้นกลาง พบได้ในคำที่อยู่ระหว่างคำว่ามากคำแรกและคำว่ามากคำถัดไป ซึ่งคำที่ว่าคือคำว่าและ” “คนรวยมักจะใช้พลังทวีให้ได้มากและมากยิ่งขึ้น อันเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขารวยและรวยยิ่งขึ้น ส่วนคนจนและคนชั้นกลางหยุดที่จะเพิ่มการใช้พลังทวีให้มากขึ้น การที่เราหยุดเพิ่มการใช้พลังทวีจะเป็นตัวบ่งชี้สถานะการเงินในชีวิตของเรา” อีกนัยหนึ่งก็คือ คนเราจะกลายเป็นคนจนเมื่อหยุดเพิ่มการใช้พลังทวี คนชั้นกลางก็เป็นเช่นนี้ด้วย คนที่รวยจริงๆ ไม่มีวันจะหยุดการเพิ่มพลังทวีของเขา

“มีนิสัยอยู่ 2 ประเภทคือ นิสัยที่สร้างความรวยและนิสัยที่สร้างความจน คนจนส่วนใหญ่จนเพราะเขามีนิสัยสร้างความจน ถ้าคุณต้องการรวย สิ่งที่คุณต้องทำคือฝึกตัวเองให้มีนิสัยสร้างความรวย” นิสัยสร้างความรวย เช่นการสร้างทีมผู้ชนะ , การขยายเนื้อหาความรู้และโลกทัศน์ของคุณให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, จงเติบโตขึ้น….ไปเรื่อยๆ การทำอะไรเหมือนเดิมทุกวันตลอดชีวิต เป็นการหยุดการพัฒนาทางจิตใจและอารมณ์ โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น เราจึงควรเติบโตให้ทันกับโลกใบนี้ การเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องคือนิสัยที่สำคัญ ถ้าคุณต้องการเกษียณเร็วและเกษียณรวย คุณต้องเติบโตให้เร็วกว่าคนส่วนใหญ่ , ยินดีที่จะพลาดมากขึ้น เชื่อในความฝันถึงเรื่องใหญ่ๆและลองของใหม่ๆและทำผิดพลาดบ้าง ข้อผิดพลาดนั้นสอนให้เรารู้จักถ่อมตัว และคนที่ถ่อมตัวสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าคนที่หยิ่งยโส, ฟังเสียงตัวเอง คัมภีร์ไบเบิลที่ว่า”สิ่งที่เราพูดจะกลายเป็นจริงในที่สุด อีกนัยหนึ่งก็คือให้ระวังในสิ่งที่คุณกำลังพูดกับตัวเอง เพราะสิ่งที่คุณพูดคือสิ่งที่คุณกำลังจะกลายเป็นในแต่ละวันทุกๆวัน , การยึดมั่นในความศรัทธา ดังที่ไนกี้พูดว่า “เพียงแค่ลงมือทำ(Just do it)” ในชีวิตของเรา มันดูเหมือนว่าสิ่งที่ผู้ชนะทำคือพุ่งความสนใจไปในสิ่งที่เขาต้องการ ในขณะที่ผู้แพ้ก็จะพุ่งความสนใจในสิ่งที่เขาไม่ต้องการ นั่นคือเหตุผลสำคัญที่เราต้องฝึกการมีนิสัยฟังเสียงของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ผู้ชนะจะเก็บความรู้สึกถึงชัยชนะและความคิดถึงชัยชนะนั้นไว้แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้กำลังชนะก็ตาม นั่นคือนิสัยที่สำคัญมาก

เพื่อนๆครับ หากคุณไม่ต้องการที่จะทำงานหนักไปตลอดชีวิต ทำไมไม่เกษียณให้เร็วและเกษียณอย่างรำรวยล่ะ? ถึงตาคุณแล้วครับ !

บรรณานุกรม

ที.คมกฤส.(2547).ลาออกมาเป็นนาย -กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์บ้านฉลาดรู้

Robert T.Kiyosaki Sharon L.Lechter,C.P.A.(2546).Retire Young Retire Rich

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s