ชีวิตคุณเป็นไปตามคิด(As You Think, So Are You)

” ชีวิตเราเป็นไปตามคิด” – พุทธองค์

“คนโชคร้ายที่สุดในช่วงประวัติศาสตร์เปลี่ยนยุควันนี้ คือคนอ่านออกที่ไม่ยอมอ่าน” -ทอม ปีเตอร์ส

“มันจะเป็นยุคที่ผู้คนเรียนรู้จะลิขิตชีวิตตนเองมากกว่ายุคใดในประวัติศาสตร์มนุษย์” – เจมส์ อัลเลน

คำกล่าวที่ว่า “คิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น” ไม่เพียงครอบคลุมความเป็นไปทั้งหมดของเราไว้เท่านั้น หากยังกินความรวมถึงทุกเงื่อนไขและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต นั่นคือ เราจะเป็นเช่นที่เราคิด ตัวตนและอุปนิสัยของเราคือผลรวมทั้งหมดของความคิดที่เรามี

“พืชจำเป็นต้องงอกงามจากเมล็ดโดยไม่สามารถเป็นอื่นได้ฉันใด ทุกการกระทำของเราย่อมต้องออกมาจากเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดที่ซ่อนอยู่ภายในฉันนั้น” สิ่งนี้ยังรวมถึงพฤติกรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติและไม่ได้ไตร่ตรองล่วงหน้า การกระทำคือสิ่งที่ผลิบานจากความคิด สุขและทุกข์ก็เป็นผลจากความคิดไม่ต่างกัน นั่นคือ เราจะได้รับผลที่หอมหวานหรือขมขื่นก็จากการเพาะปลูกของเราเอง

คนรวยหรือคนลงทุนใช้ชีวิตสร้างกระแสรายได้ต่อเนื่องจากระบบกิจการปล่อยมือได้(Passive Income) ไม่ใช่จมชีวิตกับงานลูกจ้าง (Employee)และ คนทำธุรกิจส่วนตัว(Self – employed) บริหาร/เฝ้ากิจการ คนสร้าง Passive Income สำเร็จคือผู้ชนะเกมภายใน โดยเปลี่ยนระบบคิดให้เหมือนคนรวย คือ การได้รับรายได้แบบ Passive Income เพียงพอเพื่อจ่ายในการดำเนินชีวิตแบบที่คุณปรารถนา คุณกลายเป็นผู้มีอิสรภาพด้านการเงินอย่างแท้จริง เมื่อรายได้ Passive Income ของคุณเกินค่าใช้จ่ายของคุณ ความลับคือการมีท่อส่งรายได้หลายทางและคุณต้องมีรายได้จาก Passive Income จากการทำธุรกิจเครือข่ายเพื่อทำเงินให้คุณ เพื่อนครับ ! คลายปมเล็กๆ ที่มีผลยิ่งใหญ่(มหัศจรรย์)แห่งศาสตร์สร้างความสำเร็จในชีวิตตามกระบวนการของเศรษฐีคิด : เป็น(To Be) > ทำ(To do) > มี(To Have) ที่ตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่เขาคิด คือ ทำ (To do)> มี(To Have) > เป็น (To Be)

“ไปขวา – สร้างเครือข่ายมนุษย์ (Network Marketing) เป็นโอกาสไถ่ถอนชีวิต ไม่ใช่โอกาสให้มีงานทำ” ราล์ฟ ปีเตอร์สัน

“กิจนิสัย/บุคลิก/ท่าทีที่แตกต่าง กำหนดชะตากรรมที่แตกต่าง” ราล์ฟ ปีเตอร์สัน

“ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลไม้ คุณต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ราก” T.Harv Eker

“ผมสร้างความสำเร็จในชีวิตได้โดยตั้งหน้าหนีห่างเพื่อนหรือ

ญาติคิดลบ และคบหามิตรใหม่ที่คิดบวกทดแทน” วิคเตอร์ ซีแมนสัน

“ระวังโลกแวดล้อมคุณเต็มไปด้วยโจรปล้นความฝันของคุณ” เบอร์ก เฮดจ์ส

วงจรชะตากรรม

ระบบคิด(Thinking System) > อุปนิสัย(เป็นไปภายใน)(Habits Internal Being) > กิจนิสัย/บุคลิก (เป็นไปภายนอก) (Character External Being) > ภาวะแวดล้อม (Circumstances) > กระแสตอบโต้/ตอบสนอง (Reactions/Responses) > = ชะตากรรม ( ซ้าย(นรก)/ ขวา (สวรรค์)

“เป็นเอกสิทธิ์ของพระเจ้าที่จะให้สูได้รับสิ่งที่สูพึงได้” “แสวงหาสิ่งใดได้สิ่งนั้น” –คัมภีร์โบราณ

เมล็ดพันธุ์ความคิดบวก ระบบคิดบวกที่เนืองๆๆๆๆไปครบเป็นวงจรชะตากรรมบวก ถ้าสนใจไปขวา คือ อุปนิสัยชุดเดินหน้าพิชิตเป้าหมาย

สร้างวงจรชะตากรรมของคุณใหม่เป็น : ระบบคิดบวก > อุปนิสัยบวก > พูด/ทำ/แสดงออก(Action) ซ้ำๆๆๆ(กิจนิสัย/บุคลิก) เป็นบวก > กระทบสรรพสิ่งแวดล้อมทางบวก > สภาพแวดล้อมตอบสนองทางบวก > ชะตากรรมบวก (ไปขวา)

หมายเหตุ:บวก = สนองโอกาสอยู่ดีมีสุขสงบ จิตกายแข็งแรงสมบูรณ์ มั่งคั่งยั่งยืน เป็นที่รักของผู้คน มีเสรีภาพในการใช้เวลา ชื่นชมชีวิต ครอบครัว และโลกแวดล้อม

ตอบโต้หรือตอบสนอง

“อะไรก็ตามเกิดขึ้นกับชีวิตเรา เราเป็นคนทำมันขึ้นมาเองทั้งสิ้น” – บรรดาศาสดา

” สรรพสิ่งแวดล้อมเพียงรอตอบโต้หรือตอบสนอง คุณเองเป็นคนเลือกสร้างเงื่อนไขให้มันตอบโต้(Reaction) หรือตอบสนอง(Response) เป้าหมายชีวิตคุณ” ซิก ซิกล่าร์และ แอนโทนี่ ร็อบบินส์

บุคลิก/ท่าที (กิจนิสัย/พูด/ทำ/แสดงออกซ้ำๆ)ของคุณ เป็นกระแสพลังกำหนดท่าทีสรรพสิ่งแวดล้อมให้มีปฏิกริยาตอบโต้หรือตอบสนองเป้าหมายชีวิตคุณ ( มีความสุข สงบสันติ สุขภาพจิตกายสมบูรณ์ โรคน้อย รูปงาม เป็นที่รักของผู้คน และมั่งคั่งยั่งยืน)

ถ้าบุคลิก/ท่าที (กิจนิสัย/พูด/ทำ/แสดงออกซ้ำๆ) ของคุณเป็นกระแสบวกสิ้นเชิง(ให้ประโยช์สุข) สรรพสิ่งแวดล้อมที่โดนกระทบจะตอบสนองไปในทางเชียร์ สนับสนุน ช่วยเหลือ ร่วมมือ สนองความสำเร็จในชีวิตคุณ

แน่นอนคุณอยากได้สภาพแวดล้อมที่ตอบสนองเป้าหมายชีวิตคุณ และคุณพอจะเดาได้ว่ามันจะเป็นไปได้ต่อเมื่อ (1) คุณนำพาตัวเองเข้าสู่ภาวะแวดล้อมใหม่ที่เป็นคุณ ดังพุทธองค์สอน “อยู่ในภูมิประเทศที่เป็นคุณ” (2) คุณฝึกทักษะอุปนิสัยบวกสิ้นเชิง (เปลี่ยนแปลง/เติบโตจากภายใน) (3) คุณฝึกทักษะบารมีสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมใหม่ที่สนองเป้าหมายชีวิตคุณ (4) ฝึกทำทั้ง 3 ข้อแรกควบคู่กันไป

ปลาเป็นทวนกระแส ปลาตายตามกระแส กระแสส่วนใหญ่ไปทางต่อต้านทำร้ายจิตใจ แต่คุณที่กำลังว่ายทวนกระแสสามารถเอาชนะได้ด้วยท่าที/บุคลิก/กิจนิสัยสื่อสารบวก “ชีวิตคุณจะถูกกระแทก กระทั้น กระซวก ตามแรงกระทบของสภาพแวดล้อม จนกว่าจะเห็นและเชื่อว่าเขาเองเป็นคนเลือกสิ่งแวดล้อมและเสนอท่าที/เงื่อนไข ให้มันทำร้ายชีวิตเขาเอง”

คนเหนือสามัณ (ส่วนน้อยไม่ถึง 5 %) มีทัศนคติ “กูสุข / มึงสุข : win/win” และ” ไม่ตามใจกูก็โอเค” หรือ “ไม่คิดเหมือนกูก็โอเค” มีบุคลิก/ท่าทีไปในทางกระทบผู้อื่นทางบวกและมีน้ำใจช่วยเหลือคุณทุกสถานการณ์ (หากคุณเป็นคนสอนง่าย) เพื่อนครับ สร้างสังคมแบบนี้ไว้ช่วยเหลือคุณสร้างชีวิตใหม่ที่มีเอกภาพ ” ความเป็นมนุษย์” ตรงกัน ” สิ่งแรกที่คุณควรทำ ถ้าคุณอยากอยู่ดีมีสุขและร่ำรวยได้คือตัดสินใจเป็นคนส่วนน้อย ” โรเบิร์ต คิโยซากิ ” ถ้าคนจะเลือกจน มันเป็นสิทธิของเขาและคุณควรอนุมัติ” บ๊อบ แอนดรูว์

คุณกำลังค้นหาคนตัดสินใจมุ่งมั่นไปให้ถึงเพียง 5 – 10 คน ที่ไหนก็ได้ในดงประชากรโลก 6 – 7 พันล้านคน ภาระกิจคุณตามโปรแกรมสร้างชีวิตใหม่ในวิถีที่ก่อเกิดสังคมใหม่ที่ดีกว่า คือสำรวจ ตัดทิ้ง ตัดคนคิดลบออกไปเสียจากชีวิตคุณ – บรรดาศาสดาและผู้สำเร็จยิ่งใหญ่แถวหน้าสุดของโลกทำเช่นนี้

คนคิดลบเป็นตัวก่อปัญหาชีวิตครอบครัว ตัวถ่วงกิจการ ตัวมารขัดอนาคตคนอื่น เป็นหนามรกบนเส้นทางไปขวา เป็นตัวอย่างเลียนแบบวนซ้าย คำอ้างว่า รัก/ห่วง/หวังดี จากคนคิดลบแม้จริงใจ ก็ไม่เป็นจริงเพราะมันไม่สนองชีวิตคุณและไม่สนองชีวิตใครอื่นแม้แต่คนอ้างเอง

แต่คุณจะรับฟังโดยสงบและมีความสุข ไม่โกรธเขา เพียงต่อไปนี้ระวังรักษาระยะห่าง (เหมือนห่างงูเห่า) ด้วยความเข้าใจว่าเป็นสัตว์อันตราย แต่เขาไม่ผิด เขาเพียงเป็นไปตามเขาคิด (เขาเพียงยังไม่มีสติ/สมาธิพอที่จะฟัง ศึกษาให้รู้จักและเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังทำ)

“ชีวิตมีให้เลือกเดินแค่สองวงจรไม่ฝึกไปขวาก็วนซ้าย” โรเบิร์ต คิโยซากิ

“เรายังสามารถมีมากกว่าที่เคยมีมากมาย เพราะเรายังเป็นได้มากกว่าที่เคยเป็นอีกเยอะ” จิม รอห์น

” ถ้าคุณทำอะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำ ในอีกหลายปีข้างหน้า คุณสามารถทำอะไรที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ในช่วงชีวิตที่เหลือของคุณ” เวด คุก

บรรณานุกรม

As a Man Thinketh ของ James Aiian ออฟเซ็ท ครีเอชั่น. (2553)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s