บัวสี่เหล่าในสังคม (The 4 Mental Groups in A Society)

โดย พันตรี สุชาติ รัตนาภรณ์ ด้วยแรงบันดาลใจจาก Wayne W. Dyer ใน Manifest Your Destiny
“ความรู้นี้สำหรับสำรวจ “กู” คนเดียวว่าติดยึดอยู่เป็นกอบัวเหล่าไหน คนอื่นไม่เกี่ยว เรายอมรับเขาตามที่เขาเป็น เพื่อคอยช่วยให้เขาได้เป็นตามที่ควรจะเป็น ถ้าเขาช่วยตัวเอง “
แสวงหาอำนาจพระเจ้าในตน (In Quest of God Power Within)
วันนี้เป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่ จอห์น มิลตัน ฟอกก์ ว่า “โลกขาดแคลนผู้นำ (รัฐบุรุษและมหาบุรุษ) เนื่องจากสังคมมีแต่แม่แบบภาวะจิตนักแข่งวัยรุ่นและภาวะจิตนักรบวัยฉกรรจ์ให้เยเนอเรชั่นหลังพบเห็นเลียนแบบ
เด็กซ์เตอร์ เยเกอร์ บอก “ กุญแจคือการคลุกคลี “ คนรุ่นหลังที่คลุกคลีกับผู้นำที่เติบโตถึงขั้น 3 – 4 จะเห็นผลการใช้ชีวิตที่ดีกว่าแบบรับรู้ซ้ำๆ ตอกย้ำเชื่อมั่นว่า ในตนมีตัวใน(Inner Self) ที่เป็นอำนาจพระเจ้า และจะเลียนแบบเติบโตต่อเนื่องจากภาวะจิตเด็ก ผ่านภาวะจิตวัยรุ่น ภาวะจิตวัยฉกรรจ์ ไปสู่ภาวะจิตรัฐบุรุษ และมหาบุรุษโอกาสเปลี่ยนแปลงตนเองส่งต่อโมเดลชีวิต ( Life Model = แม่แบบชีวิต) ที่เป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตที่ระดับภาวะจิตเหนือสามัญ เป็นมรดกแก่ลูกๆก่อนตัวเองตาย คือกำไรสูงสุดในธุรกิจการใช้ชีวิตซึ่งมีค่ามากกว่าเงิน เพราะวันนี้อีโก้(EGo)สร้างอุปาทาน อุปาทานสร้างความคิดลบ ความคิดลบสร้างอุปนิสัยลบ อุปนิสัยลบสร้างบุคลิก/ท่าที/พฤติกรรมลบ เป็นคุกขังชีวิตให้เวียนว่ายตายเกิด อยู่แค่ในวงจรภาวะจิตนักแข่งวัยรุ่นกับนักรบวัยฉกรรจ์(ผู้ใหญ่ที่จิตไม่โต) สิ่งแรกที่ผมและบรรดาผู้ฝึกสอน ผู้ชี้นำ/โค้ชทำ เพื่อหลุดจากวงจรภาวะจิต(ธรรมชาติ)ขั้นต่ำ(อำนาจในตนต่ำ) จิตใต้สำนึกถูกอีโก้(Ego)ครอบงำ นำพาชีวิตตนและคนอื่นตกอับ
สิ่งที่คนเดินทางตามศาสตร์สร้างความสำเร็จก่อนคุณทำ คือ เลิกเชื่อพลังตัวถัง –สมอง (ทาสอีโก้) + กาย—ในการเกี่ยวข้องกับผู้คน จนกว่าจะกรอกไอที (IT = Info Tech) ใหม่เข้าไปสลายหรือสยบอำนาจอีโก้ราบคาบถาวร แล้วทุกคนจะพบว่าชีวิตเป็นไปราบรื่นเรียบง่ายตามจิตเบิกบานกำหนด (ชีวิตบนเส้นทางสร้างความสำเร็จ เราใช้สมองแค่ตัดสินใจ สร้างจินตนาการบวก และคิดวางแผนเดินหน้า) แล้วเติมเต็มความเชื่ออำนาจในตน บอกตัวเองสม่ำเสมอ ให้มากพอหลังรับรู้ว่าชีวิตเรามีทั้งภาควัตถุ/ภาพปรากฏของพลังงาน(Physical Being = ภาคเนื้อหนังกระดูกและสมอง จับต้องได้ (ในโลกวัตถุ) และภาคไม่ใช่วัตถุ/ภาคพลังงาน (Nonphysical/Energy Being = ภาคพลังงาน) ซึ่งสามารถอัพเดท (Update) ขยายขนาดและปริมาณได้ไร้ขีดจำกัด ตัวตนมหัศจรรย์(ที่ไม่มีตัว)ภายในเรา (Inner Self) ที่ตั้งชื่อเรียกกันหลายชื่อ เวย์น ไดเออร์ เรียกตัวตนระดับบน (Higher – Level Self) หรือชีวิตเหนือสามัญ นิทานพันหนึ่งทิวา (อาหรับราตรี ) เรียกยักษ์จินี่ (Genie) สมัยต้นรัตนโกสินเรียก สังข์ทอง แต่ผมเรียกว่า “พระเจ้าในคน”หลังวัยเด็ก คนมีโอกาสเข้าถึงภาวะจิต หรือเติบโตจากภายใน 4 ระดับ และชะตากรรมของคนเป็นไปตามดีกรีการเติบโตของชีวิตภาคไม่ใช่วัตถุ เช็คเอาเองว่าวันนี้คุณโตถึงระดับไหน เหมาะสำหรับเป็นแกนนำวัฒนธรรมแผ่นดินไหน ถ้าจะไปต่อควรจะโตจากภายใน ?

1. นักแข่ง / ภาวะจิตวัยรุ่น
“ ช่วยให้เด็กๆ ก้าวข้ามภาวะจิตวัยรุ่นให้เร็วที่สุด” – สตีเฟ่น โควี่
ภาวะจิตวัยรุ่น (ไม่เกี่ยงอายุ/ขนาด) เป็นวุฒิภาวะที่ฝักใฝ่แก่งแย่งแข่งขัน วัดความสุขและคุณค่าชีวิต ที่ความสามารถและลักษณะปรากฏของกาย (ตัวถังและสมอง) ซึ่งความเก่งทางกายและลักษณะปรากฏของกาย (สีผิว กล้ามเนื้อ กระดูก ผม ฯลฯ) แตกต่างหลากหลายเป็นรายคน เป็นภาวะจิตนิยมทำตัวซ่า อยากเป็นฮีโร่ เป็นดารา อวดคุย ท้าแข่ง ใครวิ่งเร็วกว่า ฯลฯ นักแข่งตัดสินคุณค่าของลักษณะปรากฏทางกายภาพกันด้วยมาตรฐานเสน่ห์ดึงดูดความสนใจที่ขึ้นอยู่กับรูปทรง ขนาด สีและความหยาบเนียนของผิวพรรณส่วนต่างๆของกาย ผมและใบหน้า ในวัฒนธรรม แข่งขันกันีความรู้สึกที่ชีวิตอยู่ไม่ได้ หรือขาดความมั่นใจถ้าขาดกระจกส่องหน้าและกระแสคนตามใจ เห็นด้วยกับความคิดตน เข้าข้างตนจากผู้คนแวดล้อมใกล้ชิด หลายคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเกเรมามากพอจะเติบโตเลยวัยนี้ หันไปให้ความสนใจกับสิ่งอื่นที่มีสาระแก่ชีวิตมากกว่า แต่คนส่วนใหญ่ติดยึดอยู่กับภาวะจิตวัยรุ่นไปจนตาย
อย่าสับสนกับการเอาใจใส่ดูแลระบบตัวถัง เพื่อความอยู่ดีมีสุข โดยรู้แจ้งว่า เสน่ห์กายไม่ใช่อำนาจถาวรนั่นเป็นการแสดงความรักชีวิต ไม่ติดยึดที่จะใช้มันเป็นอำนาจในการเกี่ยวข้องกับผู้คน “ คนไม่รักตนเอง ไม่มีความรักให้คนอื่น” –เชคเสปียร์ ภาวะจิตที่คิดพึ่งเสน่ห์กายและเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินประดับกายเป็นอำนาจเหนี่ยวนำ เป็นจิตอุปาทานปิดกั้นโอกาสเข้าถึงอำนาจพระเจ้าในตน “ ธุรกิจของคุณเติบโต เป็นสัดส่วนโดยตรง กับความเติบโตในตนของคุณเอง “ –จิม ดอร์แนน
2. นักรบ / ภาวะจิตวัยรุ่น ( Ordinare Adult)“คุณสามารถก้าวข้ามไปสู่ภาวะจิตรัฐบุรุษและมหาบุรุษได้เลย” -ราล์ฟ ปีเตอร์สัน
เมื่อละวางจากภาวะนักแข่ง คนสามัญก็ติดยึดภาวะนักรบ นี่เป็นช่วงที่อีโก้ (ความรู้เท่าที่ตนมีจำกัด) ครอบงำชีวิตและเรารู้สึกมีแรงขับให้อยากรบเอาชนะทั้งโลก เพื่อแสดงออกถึงความเป็นคนพิเศษ เพราะคนที่มีอีโก้ครอบงำ แสวงอำนาจวัตถุ ด้วยจิตบูชาและยำเกรงอำนาจวัตถุ เป้าประสงค์ของนักรบที่มีอีโก้เป็นแรงขับ คือข่มและว่าเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เพื่อแสดงออก และหาเฟอร์นิเจอร์ภายนอกตกแต่งภาพปรากฏ ประชันกันด้วยความภาคภูมิใจว่าใครมีโล่ เหรียญ ตรา เข็ม ถ้วยรางวัล ยศ ตำแหน่ง วุฒิบัตร วัตถสั่งสม (เครื่องมือประกาศความสำเร็จ) มากกว่า
ในภาวะจิตนักรบ ฐานะและตำแหน่งเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตการแสวงหาการยอมรับ การสร้างภาพหรือพูดให้คนอื่นเชื่อ ในความโดดเด่นเป็นฮีโร่(ผลการใช้ชีวิตทำงานสนองฝันคนอื่นในอดีต) เป็นเนื้อหาหลักในการดำเนินชีวิต ของผู้มีภาวะจิตที่มีอีโก้เป็นผู้อำนวยการแสดง

คือตรวจสอบเสมอว่าแรงขับภายในชีวิต ในแต่ละพฤติกรรมการแสดงออกคืออะไร ถ้าคำตอบคืออยากชนะ ข่ม ทำลาย ทำคนอื่นให้เสียหน้า หาประโยชน์ใส่ตน เปรียบเทียบ และฉกฉวยชัยชนะ ยกตนข่มท่านทุกวิถีทางที่ทำได้ ก็ชัดว่าคุณยังอยู่ในวัยภาวะจิตนักรบ อันเป็นภาวะจิตที่น่าเบื่อหน่าย
3.รัฐบุรุษ / ภาวะจิตผู้ใหญ่เหนือสามัญ (ขั้นต้น) ( Extraordinary Adult)
รัฐบุรุษเป็นภาวะชีวิตเมื่อสยบอีโก้(Ego:ความรู้จำกัดที่ตนมี) ได้แล้ว โดยศึกษาพลิกมิติเล็งเห็นชีวิตกลับด้าน 180 องศากับที่เคยคิด เคยชิน จิตระดับนี้ค้นหาว่า อะไรสำคัญสำหรับคนอื่นมากว่าอยากกอบโกย ความไว้ใจคน ความจริงใจที่เป็นจริง ความภักดี การรู้คุณคน( Gratitude) และพลังทีมสังเคราะห์ (Synergy)เห็นชัดในภาวะจิตระดับนี้
ภาวะเติบโตขั้นนี้ เล็งเห็นตามกฏบูมเมอแรงทวีคูณ ว่าผลการให้ยิ่งใหญ่กว่าการรับ เราสามารถถามคนอื่นได้ ด้วยจิตสนใจอยากสนองจริงๆ ว่าอะไรคือฝัน หรือสิ่งที่คาดหวัง?
รัฐบุรุษเริ่มเรียนรู้ว่า เป้าประสงค์พื้นฐานของตนคือ ต้องคิดเป็นผู้ให้มากกว่าคิดเป็นผู้รับ รัฐบุรุษยังมีภาวะจิตจดจ่อภูมิใจกับการต่อสู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งไว้และยังมีภาวะจิตนักแข่ง เพียงแตกต่างจากนักแข่งและนักรบตรงที่แปลงแรงขับภายในเป็นการให้และเต็มใจบริการผู้อื่น เพื่อรอผลทอนกลับทวีคูณ รัฐบุรุษจึงยินดีให้ในดีกรีที่มากพอเกินผู้รับคาดหมาย—เขารู้ว่าพลังทอนกลับคือเสรีภาพ เสรีภาพเหนือสามัญไม่อาจสัมผัสถึง จนกว่าคุณจะเรียนรู้มากพอที่จะสยบอีโก้ และหลุดพ้นจากความคิดสงสาร / เข้าข้างตัวเองหรือคิดถึงประโยชน์สุขตนเองก่อน เมื่อพบตัวเองผิดหวัง คลางแคลง หรือพลาดเป้าประสงค์ รัฐบุรุษจะถามตัวเองว่าต้องบริหารอารมณ์อีกขนาดไหน เพื่อให้เข้าถึงตัวตนภายในการเห็นคุณค่าของตนที่มีพลังดึงดูดปฏิกิริยาตอบสนองทางบวกจากผู้อื่น
เวย์น ไดเออร์ สร้างศัพท์ปราบอีโก้ในตนว่า Ego = Earth Guide Only (นำทางลงแผ่นดินล่างลูกเดียว) เพราะอีโก้ถูกสร้างมาจากกรอบความคิดติดยึดถือวัตถุเป็นอำนาจ(วัตถุครอบงำจิต) เมื่อใดที่คุณปลดปล่อยความคิดห่วง / หวงผลประโยชน์ตัวเองและไม่คิดฉกฉวย กำกับผลประโยชน์เข้าหาตัวเองได้เนิ่นนานพอ เมื่อนั้นคุณกำลังสร้างภาวะเสรี (ในจิตจนเข้มข้นดึงดูดสรรพสิ่งที่เอื้อเสรีภาพภายนอก)
ขั้นโตภายในแบบรัฐบุรุษ เป็นขั้นที่เห็นภาพชีวิตที่เป็นนักบริการและกตัญญูรู้คุณค่าและสนองตอบทุกสิ่งที่เกิดกับชีวิตที่ระดับความเติบโตจากภายในนี้ คุณเข้าใกล้ตัวตนมหาอำนาจภายในมากแล้ว คุณรู้ว่าผู้ไม่แสวงหาอำนาจมีสิทธิ์ครอบครองอำนาจ พลังขับของคุณไม่พุ่งเข้มไปทางปรารถนาจะเป็นผู้มีอำนาจที่สุด มีพลังดึงดูดเหนี่ยวนำที่สุด หรือเป็นผู้เอาชนะครอบงำบงการชีวิตผู้อื่นอีกต่อไป
ที่จุดนี้คุณเข้าถึงภาวะสงบลึกยั่งยืนภายใน เพราะคุณเข้าถึงบรรดาหลักการของศาสตร์แห่งความสำเร็จในชีวิต คุณพร้อมให้บริการแก่ผู้อื่น ให้กำลังใจผู้อื่น ไม่คำนึงถึงว่าประโยชน์ของคุณคืออะไร ? ไม่สนด้วยซ้ำว่าคุณกำลังทำอะไรเพื่อต้องการอะไร ? หรือคุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการเมื่อใด ? คุณเพียงมุ่งเป็นผู้ให้ ที่ยิ่งใหญ่ในวิถีที่ช่วยไถ่ถอนชีวิตผู้อื่น (ให้หลุดพ้นจากภาวะจท่อฝั่งซ้าย) และก่อเกิดสังคมใหม่ที่ดีกว่า4.มหาบุรุษ / ภาวมะจิตผู้สร้าง (เหนือสามัญเต็มขั้น) ( The Great Man / The Creator’s Spirit )
“คุณจะไม่ยิงใหญ่ จนกว่าจะช่วยสร้างผู้อื่นให้ยิ่งใหญ่” — ราล์ฟ ปีเตอร์สัน
เมื่อจิตโต ถึงภาวะนี้ (ไม่เกี่ยวกับอายุ วุฒิ ยศ ตำแหน่ง ฐานะ) คุณเข้าถึงขุมพลังพระเจ้าในตน คุณกำหนดวิถีชีวิตคุณเองได้ คุณเป็นหนึ่งในบรรดาพลังร่วมสร้างอาณาจักรเศรษฐกิจใหม่ แถวหน้าสุดที่นำสร้างโลกแวดล้อมตัวเองใหม่ที่ดีกว่า คุณเป็นผู้ลิขิตชีวิตตนเองในทิศทางที่ผู้อื่นเลียนแบบได้สะดวกเป็นผู้บรรลุในการจัดการกุมสภาพสถานกรณ์แวดล้อม ให้โอบอุ้มสนองความฝันของคุณได้เสมอ
ภาวะจิตมหาบุรุษคือจิตที่เห็นว่าโลกแผ่นดินล่างที่มีคนขีดเส้นกั้นขอบเขต ไม่ใช่บ้านของคุณ คุณรู้ว่าคุณไม่ใช่นักแข่ง ไม่ใช่นักรบและไม่ใช่รัฐบุรุษ แต่โดยตรงหรือโดยอ้อม คุณเป็นผู้สร้างรัฐบุรุษรุ่นต่อๆไป และใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างให้บางรัฐบุรุษเลียนแบบภาวะจิตมหาบุรุษ
ชีวิตคุณร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือ(สามารถถึงขั้นเหลือเฟือ โดยคุณไม่จำเป็นต้องจับต้องหรือแสดงออกด้วยทรัพย์ที่เป็นวัตถุ) คุณมีอำนาจดึงดูดวัตถุ มีอำนาจสวรรค์สร้างโลกใหม่แวดล้อมคุณ มีอำนาจดึงดูดเงินมาหาคุณ คุณมีพลังดึงดูดนักประดิษฐ์สร้างสรรค์ นักบุกเบิกสร้างกิจการมาร่วมงานได้มากกว่าตลาดจ้างงานเพราะคุณเห็นว่าคุณคือพลังงานไร้ขีดจำกัด ไร้นิยามเชิงวัตถุ เป็นสากล คุณเพียงอาศัยร่างหนึ่งชั่วคราว เพื่อสร้างภารกิจยิ่งใหญ่ (ไถ่ถอนปลดปล่อยชีวิตผู้คนที่ถูกกักขังออกมาสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าแวดล้อมคุณเองบนดาวโลก) คุณรู้ว่าไม่มีสิ่งใดตาย มีแต่พลังงานที่เปลี่ยนไป ทำให้ภาพปรากฏของพลังงานเปลี่ยนแปลงไป คุณสลัดทิ้งความกลัวไว้เบื้องหลังและเริ่มประสบการณ์เหนือสามัญ คุณเห็นว่าเจตนาพระเจ้าสร้างคุณมาเพื่อทำภารกิจยิ่งใหญ่ที่คนทั่วไปส่วนใหญ่ (นักแข่ง นักรบ) อาจไม่เห็นหรือเห็นเพียงบางส่วน คนเหล่านั้นไม่เห็นความฝันของคุณ ไม่มีความคิดสนองคุณ แต่พวกเขาถูกสร้างมาให้สนองคุณ
คุณเห็น คุณสังเกตความเป็นไปของโลกใหม่ที่คุณร่วมนำสร้าง คุณเคลื่อนไหวเดินหน้าเข้าหามิติล้ำลึกกว่าเดิมอยู่เสมอ คุณรู้ว่าพลังงานภายในเดียวกันกับที่คุณมี มีอยู่ในทุกคนและทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตและเป็นพลังงานที่ถักทอเข้าหากัน เป็นแผ่นดินบนจากการทักทอกระแสจิตบวกแผ่รังสีเหนี่ยวนำ โดยคุณร่วมกับคนอื่นๆ ที่เข้าถึงภาวะเติบโตภายใน ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ดึงดูดพลังทีมสังเคราะห์: Synergy
คุณเห็นว่าพลังงานไร้ขีดจำกัดนี้ต่างหากที่รับผิดชอบต่อการสูดอากาศเข้าปอด ต่อการเต้นของหัวใจ ต่อการงอกงามของขนและผม ตัวถังและสมองของคุณไม่ปลูกเส้นผม ไม่สร้างเซลล์ใหม่และไม่อ่านสื่อนี้ (เช่นเดียวกับพลังงานขับเคลื่อนและกุมสภาพรถยนต์ ไม่ใช่ตัวถังหรือตัวเครื่อง) พลังงานคือคุณตัวจริงที่ทำรายละเอียดทั้งหมดในการสร้าง ดำรงอยู่ เคลื่อนไหวกุมสภาพทิศทางเป็นไปของชีวิต
พลังงานฐานอีคิว(EQ = based Power) ซึ่งเป็นพลังงานไร้สาย(Radiate:แผ่รังสี)หรือคุณตัวใน ไม่ได้สังกัดส่วนใดในโลกวัตถุ ไม่ได้ขังอยู่ในตัวถังที่จับต้องได้ มันไม่มีอาณาเขตจำกัด ไม่มีรูปร่าง ไม่มีกรอบจำกัดอาณาเขต มันสามารถขยาย/แผ่รังสีเติบโต มันคือแหล่งที่มาจริงๆ ของชีวิต เมื่อคุณโตถึงขั้นนี้คุณอยู่บนดาวโลกโดยไม่มีส่วนไหนของดาวโลกเป็นเจ้าของคุณ
พลังงานนี้คือคุณ คุณจะเรียกวิญญาณ(Spirit) หรือตั้งชื่อใหม่เอาก็ได้ สาระอยู่ที่เห็นว่ามันเป็นคลื่นพลังสากลจักรวาล มันเป็นอำนาจสร้างสรรค์ดึงดูดเหนี่ยวนำเสกสรรบันดาล ยิ่งใหญ่ เป็นอมตะ ไม่ตายและไม่เคยตาย แต่ตราบใดที่ภาวะจิตยังเป็นนักแข่งและนักรบ จิตถูกครอบงำด้วยอีโก้สั่งการให้สมองสร้างภาพอุปาทานหลอกจิตให้น้อมรับเชื่อถือ(และเกรงกลัว)อำนาจวัตถุ(รวมสมองที่เป็นทาสอีโก้และกาย) คนจะปิดกั้นไม่คิดรับรู้การดำรงอยู่ของมัน เพราะยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเรียกหาพึ่งพามัน จึงยังไม่รู้จักมัน “ คนไม่เห็นสิ่งที่เขาไม่หา” —จิม รอห์น
ตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมเป็นต้นมา ผู้คนไม่มีโอกาสสังเกตแบบอย่างการใช้ชีวิตสร้างความสำเร็จ โดยใช้อำนาจภายในตน ก็ชักนำเลียนแบบกันตัดการเรียนรู้ขั้นตกแต่งภาวะจิตเหนือสามัญออก (ถือเป็นส่วนเกินหรือ ”หาง” ที่ควรตัดทิ้งเพื่อจะได้ทันสมัย)
ยุคหลังๆผู้นำการศึกษามวลชนค้นหาไม่พบ/สัมผัสไม่ถึง เลยสรุปชี้นำให้ยอมจำนน “รับกรรม” กับ สถานการณ์แวดล้อมที่กระทบทางลบก่อนตาย และปลูกฝังสร้างความหวังว่าจะเข้าถึงพลังงานนี้หลังตาย จนถึงวันนี้ คนส่วนใหญ่ยังเชื่อตามนั้น ปล่อยเขา ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปถกเถียงคนคิดลบ “ชีวิตคนเป็นไปตามคิด” —พุทธองค์ คนคิด/เชื่อเช่นนั้นตอนยังหายใจได้เหมาะสมจะใช้ชีวิตวนเวียนในวังวนแข่งหนูแผ่นดินล่าง
“ ปลดปล่อยคุณอีกคนในคุณให้ทำงานแทนคุณ “ — บรรดาผู้นำเหนือสามัญทุกยุคทุกสมัย
การเติบโตจากภายในตน (Personal Growth) แค่เพียงระดับ 1 และ 2 ทำให้เรายึดติดอีโก้ เชื่ออำนาจสมอง (โดยไม่รู้ตัวว่าสมองถูกครอบงำตกเป็นทาสอีโก้สิ้นเชิง ) จิตคิดลบง่ายเพราะอีโก้ก่ออุปาทาน หลงอำนาจภายนอก และอ่อนแอต่ออำนาจภายนอก/อำนาจอุปาทานและอำนาจวัตถุกำกับสมองให้หน่วงเหนี่ยว/กดดันครอบงำอิสรภาพ/ทำลายเสรีภาพผู้คน
ภาษาระบบเรียกว่าบีอิ้ง(Being =ภาวะเป็นอยู่/เป็นไปของพลังจิต) เหมาะสมที่จะเป็นประชากรแผ่นดินล่างและสืบพันธุ์วนเวียนอยู่ในวงจรชะตากรรม วัยชื่นชมชีวิต บักโกรก แก่จน ตายถังแตก ทิ้งมรดกหนี้ให้ลูกแบก หรือถ้าเก่งมาก ทิ้งมรดกทรัพย์สินให้ลูกแย่งชิงเข่นฆ่ากัน
คนที่มีความเติบโตจากภายในตน(Personal Growth)ถึงระดับ3 ที่กำลังต่อเนื่องสู่ระดับ 4 เท่านั้นที่ยิ่งใหญ่ (ยิ่งอยู่ยิ่งใหญ่ยิ่งเป็นไปยิ่งอยู่ดีมีสุขสมหวัง) เข้าถึงเทคนิคกลไกปลดปล่อยพลังพระเจ้าในตน (ตัวตนระดับบน/ชีวิตเหนือสามัญ/ยักษ์จินี่/สังข์ทอง) ได้เป็นกระแสคลื่นพลังงานเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกับกระแสคลื่นพลังคอสมิคหรือพลังพระเจ้าในจักรวาลสากลได้เป็นปรกติวิสัยเหมือนหายใจเข้าออก รวมทั้งไฮเปอร์ลิงค์ (Hyper Link = ต่อโยงแบบอินเตอร์แอคทีฟแบบอินเตอร์เน็ท) เป็นหนึ่งเดียวกับพลังพระเจ้าในทุกสรรพสิ่งทั่วโลก เป็นกระแสบุญ วาสนา บารมีสูงพอที่จะเอี่ยวระบบท่อดูดเงินจากทั่วโลก ( ฟังเพลง We Are the One ในหนังเรื่อง The Lion King) นั่นคือดีกรีความเติบโตจากภายใน ที่คุณมีพลังบันดาล (Creative Power ) พลังบำบัดป่วยเจ็บในตน (Self Healing) พลังเล็งเห็น (Vision) พลังวินิจฉัย (Judgment) พลังดึงดูดเหนี่ยวนำ ( Attraction) พลังสมอง/พลังอัจฉริยะ (Brain Force/ Genius Power) ระบบย่อย/ดูดซึมอาหาร (Metabolism) ระบบไหลเวียนโลหิต (Blood System) ระบบสร้างเซลล์ใหม่ (Physical Stremgth) และระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) ฯลฯ ทำหน้าที่ของมันเองโดยอัตโนมัติ นี่คือภาวะจิตที่กำหนดให้ “ ทุกสิ่งเป็นไปได้ “
“ ปลดปล่อยคนคิดลบออกไปจากชีวิตคุณ โดยเฉพาะคนอยากได้ ที่ติดอีโก้ อุปาทาน ไม่กล้าลงทุนคลุกคลี ศึกษาเรียนรู้ บอกเขา “ของฟรีไม่มีในโลก” แล้วปล่อยให้คลำทางเอง คนคิดลบทำให้คุณเสียเวลา ค่าใช้จ่าย แรงพยายามและทำคุณเสียโอกาสค้นหาช่วยเหลือคนคิดบวก”—-ราล์ฟ ปีเตอร์สัน

บรรณานุกรม

พลังไร้ขีดจำกัด (The Unlitimited Power ) โดย Anthony Robbins

ปลุกยักษ์ใหญ่ในตัวคุณ ( Awaken The Giant Within) โดย Anthony Robbins

คิดอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น (As a Man Thinketh) โดย เจมส์ แอลเลน

พลังจิตใต้สำนึก(The Power of Your Subconscious Mind) โดย Joseph Murphy,PH.D.,D.D.

Manifest Your Destiny โดย Wane Dyer

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s